Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε

Τα σωματεία:
Γ.Ο. Άθλος Καλαμάτας
Φ.Ο. Καλαμάτας
Π.Α.Ο. Φιλία 1988
Σ.Κ.Α. Ιωαννίνων
Γ.Σ. Άτλας Πατρών
Α.Σ. Αχαϊκή Φλόγα
Γ.Ε. Πυρσός Άρτας
Γ.Ε. Πάτρας
Γ.Σ. Πατρών
Α.Γ.Σ. Ολυμπιάδα Ζακύνθου
Α.Σ. Κόροιβος Αμαλιάδας
ειδικά εξουσιοδοτημένα δυνάμει της με αριθμό 11272008 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εκούσια δικαιοδοσία), προσκαλούν τα σωματεία-μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε σε Έκτακτη Γενική συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 11.00 στην Πάτρα στο Αθλητικό Κέντρο Λαδόπουλου με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρίου Γενικής Συνέλευσης
2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός Δ.Σ.
Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον αποφασιστεί από την Γ.Σ. η παύση του παρόντα Δ.Σ.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης και ώρα 12.00.