Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

«Τακτική Γενική Συνέλευση πρώτου Διμήνου»
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7. του καταστατικού της ένωσης μας την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 10.00 στα γραφεία της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο «Λαδόπουλου» θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση Α΄ Διμήνου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή τριμελούς προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. έτους 2009.
3. Έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Μαρτίου 2010 και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως.