Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Τακτική Γενική Συνέλευση Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.»
Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7. του καταστατικού της ένωσης μας την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 12.00 στα γραφεία της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο «Λαδόπουλου» θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.με θέματα ημερήσια διάταξης:
1. Επικύρωση πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 7-3-2010 της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.
2. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.
3. Τροποποίηση καταστατικού της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΓΓΑ
4. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
5. Έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.
6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 12.00 στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας


Παυλάκης Ιωάννης Κολλυροπούλου Αγγελική

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Την Κυριακή 19-9-2०१०θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δ।Σ। της ΑΕΣΓΔΕ μηνός Σεπτεμβρίου.Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιθεί τη Δευτέρα २०-९-२०१० ώρα 19.00