Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

«Τακτική Γενική Συνέλευση Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.»
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7. του καταστατικού της ένωσης μας την Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00 στα γραφεία της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο «Λαδόπουλου» θα πραγματοποιηθεί η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. έτους 2011 με θέματα ημερήσια διάταξης:
1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Επικύρωση πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27-2-2011 της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.
3. Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.
4. Τρέχοντα προβλήματα της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί μια ώρα μετά δηλαδή στις 13.00 στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας


Παυλάκης Ιωάννης Ζήσης Παύλος