Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013


ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. ΑΕΣΓΔΕ που προέκυψε από την έκτακτη Γ.Σ. της ΑΕΣΓΔΕ της 20-10-13 »

 

Σας γνωρίζουμε ότι στην συνεδρίαση της 27-10-13 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ένωσης μας που προέκυψε από τις εκλογές της έκτακτης Γ.Σ. της 20-10-13 και έχει το παρακάτω σχήμα:

 

1.      Παυλάκης Ιωάννης Πρόεδρος

2.      Αργαλιά Αλεξάνδρα Αντιπρόεδρος

3.      Ζήσης Παύλος Γεν. Γραμματέας

4.      Χρυσανθακοπούλου Νικολέττα Ειδ. Γραμματέας

5.      Διαμαντόπουλος Ανδρέας Ταμίας και έφορος Υλικού

6.      Διαμαντάτου Διονυσία Μέλος

7.      Δημητρόπουλος Δημήτριος Μέλος

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Παυλάκης Ιωάννης                                                                          Ζήσης Παύλος

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ : "Τακτική Γενική Συνέλευση Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε."
Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7. του καταστατικού της ένωσης μας την Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο «Λαδόπουλου» θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. έτους 2013 με θέματα ημερήσια διάταξης:

1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2. Επικύρωση πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29-9-2012 της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.

3. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2012

4. Τρέχοντα προβλήματα της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί μια ώρα μετά δηλαδή στις 12.00 στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως και με όσα μέλη είναι παρόντα σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγρ. 4β του καταστατικού μας.Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. ΓραμματέαςΠαυλάκης Ιωάννης                Ζήσης Παύλος