Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΜΑ : "Τακτική Γενική Συνέλευση Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε."
Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7. του καταστατικού της ένωσης μας την Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο «Λαδόπουλου» θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. έτους 2013 με θέματα ημερήσια διάταξης:

1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2. Επικύρωση πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29-9-2012 της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.

3. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2012

4. Τρέχοντα προβλήματα της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί μια ώρα μετά δηλαδή στις 12.00 στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως και με όσα μέλη είναι παρόντα σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγρ. 4β του καταστατικού μας.Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. ΓραμματέαςΠαυλάκης Ιωάννης                Ζήσης Παύλος