Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013


ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. ΑΕΣΓΔΕ που προέκυψε από την έκτακτη Γ.Σ. της ΑΕΣΓΔΕ της 20-10-13 »

 

Σας γνωρίζουμε ότι στην συνεδρίαση της 27-10-13 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ένωσης μας που προέκυψε από τις εκλογές της έκτακτης Γ.Σ. της 20-10-13 και έχει το παρακάτω σχήμα:

 

1.      Παυλάκης Ιωάννης Πρόεδρος

2.      Αργαλιά Αλεξάνδρα Αντιπρόεδρος

3.      Ζήσης Παύλος Γεν. Γραμματέας

4.      Χρυσανθακοπούλου Νικολέττα Ειδ. Γραμματέας

5.      Διαμαντόπουλος Ανδρέας Ταμίας και έφορος Υλικού

6.      Διαμαντάτου Διονυσία Μέλος

7.      Δημητρόπουλος Δημήτριος Μέλος

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Παυλάκης Ιωάννης                                                                          Ζήσης Παύλος