Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014


ΘΕΜΑ: «Τακτική Γενική Συνέλευση Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.»

 

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7. του καταστατικού της ένωσης μας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της συνεδρίασης του 25-1-2014, την Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 17.00 στα γραφεία της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο «Λαδόπουλου» θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. έτους 2014 με θέματα ημερήσια διάταξης:

1.      Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2.      Επικύρωση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 20-10-2013 της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.

3.      Οικονομικός Απολογισμός έτους 2013

4.      Τρέχοντα προβλήματα της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί μια ώρα μετά δηλαδή στις 18.00 στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως και με όσα μέλη είναι παρόντα σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγρ. 4β του καταστατικού μας.
Στη παραπάνω γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής χωρίς δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα υπόλοιπα εγγεγραμμένα στην Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε αθλητικά σωματεία μέλη της.

                                   

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

 

Παυλάκης Ιωάννης                                                                              Ζήσης Παύλος

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.
με δικαίωμα ψήφου στη Γεν. Συνέλευση της 22-2-2014
Α/Α
                                                      ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1
Α.Γ.Σ. ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
2
Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
3
Γ.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4
Γ.Ο. ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
5
Σ.Κ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6
Π.α.ο. φιλια 1988
7
Φ.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

«Δικαιολογητικά για ειδική αθλητική αναγνώριση ένωσης »

Προς: όλα τα αθλητικά Σωματεία μέλη της Α.Ε.Γ.Δ.Ε.

Παρακαλούνται  όλα τα αθλητικά Σωματεία μέλη της Α.Ε.Γ.Δ.Ε.  να μας αποστείλουν το ταχύτερο δυνατόν στη Διεύθυνση [Προς: Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. Τέρμα Ηλέκτρας  Ταχ.Κωδ: 26333 ΠΑΤΡΑ] τα παρακάτω έγγραφα που απαιτούνται από την Γ.Γ.Α για την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στην ένωση μας.

 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του αθλητικού τους σωματείου εναρμονισμένο με το ν.2725/99 όπως ισχύει.
      

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού απόφασης του Δ.Σ., με το οποίο να συνηγορεί στην ίδρυσης της ένωσης.
 
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Παυλάκης Ιωάννης