Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015


«Δικαιολογητικά για εγγραφή σωματείου μέλους στην  Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδος »
Αγαπητοί Κύριοι,
Με αφορμή ερωτήματα νέων αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν αθλήματα της γυμναστικής για τον τρόπο εγγραφής στη δύναμη της ένωσης μας σας παραθέτουμε παρακάτω τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά:
  • Αίτηση προς το Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε με την οποία ζητείται η εγγραφή στο μητρώο της ένωσης, στην οποία να περιέχεται δήλωση για ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της ένωσης
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου που αναγνώρισε το αθλ. Σωματείο
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του που εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο και βεβαιώνεται σ΄αυτό η καταχώρηση και η εγγραφή του στα βιβλία Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.
  • Πίνακα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο να αναγράφεται η ιδιότητα η διεύθυνση και το επάγγελμα των μελών
  • Ονομαστική κατάσταση που περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον αθλούμενους στα αθλήματα γυμναστικής
  • Ορισμό αντιπροσώπων στην αθλητική ένωση

Η ως άνω αίτηση συζητείται και κρίνεται από το Δ.Σ. Το Δ.Σ εφόσον κρίνει ότι το αιτούν σωματείο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, κάνει δεκτή την αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών, από την κατάθεση της και το εγγράφει μέλος της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.
Το αθλητικό σωματείο που εγγράφεται στην Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε δύναται να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές και άλλες δραστηριότητες της.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. ΓραμματέαςΠαυλάκης Ιωάννης                                                                          Ζήσης Παύλος

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015
Σημα της ΑΕΣΓΔΕ αντίγραφοΠρος:1. Ε.Γ.Ο.
                                                                                                                        Αθήνα

                                                                                                                   2. Τα αθλητικά σωματεία της                                                                           
                                                                                                                  Δυτικής Ελλάδος

Τέρμα Ηλέκτρας 263 33 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6945031031
www. aesgde.blogspot.com
aesgde@gmail.com
                                                                                                                        Πάτρα 15-4-2015
                                                                                                                        Αριθμ. πρωτ: 12

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. ΑΕΣΓΔΕ που προέκυψε από την Γ.Σ. της ΑΕΣΓΔΕ της 1-3-15 »

Σας γνωρίζουμε ότι στην συνεδρίαση της 15-3-15 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ένωσης μας που προέκυψε από τις εκλογές της έκτακτης Γ.Σ. της 1-3-15 και έχει το παρακάτω σχήμα:

1.      Παυλάκης Ιωάννης Πρόεδρος
2.      Διαμαντάτου Διονυσία Αντιπρόεδρος
3.      Ζήσης Παύλος Γεν. Γραμματέας
4.      Χρυσανθακοπούλου Νικολέττα Ειδ. Γραμματέας
5.      Διαμαντόπουλος Ανδρέας Ταμίας και έφορος Υλικού
6.      Παπαδοπούλου Μαρία Μέλος
7.      Λαχανιώτης Τιμόθεος Μέλος

Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. ΓραμματέαςΠαυλάκης Ιωάννης                                                                          Ζήσης Παύλος

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.
με δικαίωμα ψήφου στη Γεν. Συνέλευση της 1-3-2015 σύμφωνα με το αριθμ. 4870/12-1-2015 έγγραφο της Ε.Γ.Ο.
Α/Α
                                                      ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1
Α.Γ.Σ. ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
2
Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
3
Γ.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4
Γ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ
5
Σ.Κ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6
Π.α.ο. φιλια 1988
7
Φ.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
8
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
9
Γ.Σ. ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΘΕΜΑ: «Τακτική Γενική Συνέλευση Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.»

Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι μετά από απόφαση του Δ.Σ. της συνεδρίασης της 22-11-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 7. του καταστατικού της ένωσης μας και, την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015 και ώρα 12.00 στα γραφεία της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο «Λαδόπουλου» θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. έτους 2015