Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

                                                                        
ΘΕΜΑ: «Τακτική Γενική Συνέλευση Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.»

Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι μετά από απόφαση του Δ.Σ. της συνεδρίασης της 5-9-2017 και σύμφωνα με το άρθρο 7. του καταστατικού της ένωσης μας, το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο «Λαδόπουλου» θα πραγματοποιηθεί η 2η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. έτους 2017 με θέματα ημερήσια διάταξης:
1.      Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2.      Επικύρωση πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 28-2-2017 της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.
3.      Προϋπολογισμός Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. έτους 2018.
4.      Διαδικασίες απόκτησης ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης της ΑΕΣΓΔΕ
5.      Τρέχοντα προβλήματα της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί μια ώρα μετά δηλαδή στις 12.00 στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως και με όσα μέλη είναι παρόντα σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγρ. 4β του καταστατικού μας.
                                   
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος                                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Παυλάκης Ιωάννης                                                                              Ζήσης Παύλος

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.
με δικαίωμα ψήφου στη Γεν. Συνέλευση της 30-9-2017 σύμφωνα με το αριθμ. 335/25-1-2017 και 750/13-2-2017 έγγραφα της Ε.Γ.Ο.
Α/Α
                                                      ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1
Γ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
2
Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
3
Γ.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4
Γ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ
5
Α.Γ.Σ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΛΙΔΑ
6
Π.α.ο. φιλια 1988
7
Φ.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
8
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ
9
Γ.Σ. ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
10
Γ.Ο.ΑΘΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
11
Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΣ
12
Α.Γ.Σ. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
13
Σ.Κ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017